Menu:
Forside
Nyheder
Aktiviteter
Hyggeturnering
Kontingent / Indmeldelse
Baner / Baneinfo
Træning
Bestyrelsen
Vedtægter
Kontakt os
Velkommen til Holme Olstrup Tennisklub

Vi er en lille lokal tennisklub, hvor alle er meget velkomne.

I klubben har vi mange forskellige aktiviteter for såvel begyndere som mere øvede. Det være sig alt fra almindelig træning med fokus på grundslagene, hyggeturneringer, udfordringskampe, klubmesterskabsturnering samt turneringshold.

Vi har to grusbaner med lysanlæg, så der også kan spilles om aftenen.

Hvis du ønsker at melde dig ind, har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, så kontakt os ved at klikke her: Kontakt Os.Generalforsamling 2019.
Tirsdag d. 22.1.2019 kl. 18.30
Sted: Klublokalet på Lundebakkeskolen afd. Holme Olstrup

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Holme Olstrup Tennisklub | Stationsvej 49 | 4684 Holmegaard | Webmaster: Morten Pedersen