Menu:
Forside
Nyheder
Aktiviteter
Hyggeturnering
Kontingent / Indmeldelse
Baner / Baneinfo
Træning
Bestyrelsen
Vedtægter
Kontakt os
Kontingent / Indmeldese

Kontingent for 2018

Seniorer (Fyldt 18 år pr. 1.1)700,00 kr.
Familie-stor (2 voksne og børn på samme bopæl)1.500,00 kr.
Familie-lille (1 voksen og børn på samme bopæl)800,00 kr.
Passivt medlemskab50,00 kr.

Kontingentet betales for et år af gangen.
Man er junior til og med det kalenderår hvori man fylder 18 år.

Nye Medlemmer

Nye medlemmer kan hver mandag og tirsdag aften spille gratis i maj-måned. Dette sker i forbindelse med den ordinære træning mandag og/eller hyggeturneringen om tirsdagen.
Det er nu også muligt at købe gæstekort til de gæster, der gerne vil prøve at spille, men ikke ønsker et fuldt medlemskab.
Et gæstekort koster 25,00 kr. pr time - betaling sker til bestyrelsen.
NB.! En spiller kan maksimalt være gæst 2 gange - førend denne skal blive medlem.

Indmeldelse / Udmeldelse

For at blive optaget som medlem i Holme Olstrup Tennisklub skal vedkommende udfylde og underskrive klubbens indmeldesblanket - denne kan rekvireres via bestyrelsen eller ved at sende en mail til Webmasteren.

Udmeldelse kan ske gældende fra 1/1 og skal være Holme Olstrup Tennisklub i hænde med mindst 3 dages varsel før udløb af betalingsfristen. Eventuelt tilgodehavende kontingent vil ikke blive udbetalt.
Udmeldelse sker pr. mail til kasseren.
Medlemmer bliver ikke automatisk udmeldt ved restance.

Holme Olstrup Tennisklub | Stationsvej 49 | 4684 Holmegaard | Webmaster: Morten Pedersen